Starta Företag Utomlands

Kunskap och kontakter •

Företagsbildning

Vi bistår klienter som vill starta företag utomlands. Tack vare en mångårig erfarenhet har vi byggt upp de kompetenser och de kontakter som är nödvändiga för att du som anlitar oss ska göra en lyckad affär vid din företagsbildning. Hos oss arbetar utbildade och kunniga experter inom en rad områden, som juridik och skatterätt. Våra medarbetare har en god lokalkännedom om marknaderna i en lång rad länder och de finns med dig genom hela processen.

Hjälp att starta en enskild firma eller bilda ett bolag

När du vänder dig till oss garanterar vi att alltid följa de lagar och regler som gäller i det land som vill bilda företag i. Det första steget i att starta företag handlar om att välja bolagsform och hur bolaget ska startas. Det är ett viktigt val som utgör grunden för företagets utveckling. Utifrån dina specifika förutsättningar och målsättningar diskuterar vi vilken bolagsform som optimerar just ditt företagande så att du får en bra grund när du ska starta företag utomlands. Våra experter har långtgående kunskaper om sociala avgifter och de skatteregler som gäller på den marknad som du vill agera på. I de fall vi inte har de kompetenser som behövs i vår egen personalstyrka tar vi hjälp av lokala specialister som vi har goda erfarenheter av. Företagsbildning är vårt primära verksamhetsområde och under den tid vi varit verksamma har vi hjälpt en lång rad klienter att starta såväl enskilda firmor som holdingbolag.

starta-företag-utomlands

En omfattande tjänst när du vill starta företag i utlandet

Vi erbjuder det kompletta tjänsteutbud som krävs för ett lyckat företagande och förvaltar både svenska, engelska, ryska och kinesiska kunders förtroende med ärlighet och integritet. Förutom att vi har insikt i frågor som rör skatterätt och sociala avgifter så kan vi bistå dig med följande:

  • Vi registrerar ditt bolag i det aktuella landet
  • Våra experter ordnar ett bolagssäte och tar fram en lämplig styrelse
  • Vi sköter alla kontakter med de lokala myndigheterna

Prisvärd rådgivning när du ska starta företag

För oss är det viktigt att du som är vår klient ska känna att du får en komplett och kostnadseffektiv hjälp. Vi finns med dig under alla de moment som krävs när du ska starta företag i utlandet och vi kan även ta hand om den löpande administrationen av din nya verksamhet. Om du inte vill starta ett företag från grunden utan istället önskar ta över en redan existerande verksamhet kan vi istället hjälpa dig via vår företagsförmedling. Hör av dig till oss via kontaktuppgifterna som finns här på hemsidan så berättar vi mer!

OM OSS

När du vill starta ett nytt bolag eller ta över ett redan existerande företag utomlands.

Startaföretagutomlands.se kommer hantera din förfrågan för statistikändamål. Startups Agent kommer hantera dina kontaktuppgifter för att besvara offertförfrågan.